Elő Ikt Per Dátum Státusz Típus
04.2 2830 1 2016 engedély
04.2 1636 2 2018 mód.
6300 604 1 2019 mód.
6300 998 2 2021 mód.
6300 401 2 2022 mód.
6700 39126 2 2024 mód.
ID Növényvédőszer Slug
MESO TRIO

150 g/kg mezotrion + 

312,5 g/kg dikamba + 

100 g/kg nikoszulfuron

gyomirtó szer, 

(WG)

2029.05.31.

AE

Syngenta A. G. (CH)

{Adama Hungary Zrt. (HU)}

GHS07, 

GHS08

GHS09

vízekre kifejezetten veszélyes (20 m)

I.

3 év

0 nap

2000

méhekre (nem jelölésköteles)

általános eljárás(+)

nem jelölésköteles (G)


kultúra károsító dózis technológia É.V.I. légi HEBASZ HDMSZ TSZ AMSZ KVSZ
kukorica (takarmány)
évelő egyszikű gyomok, magról kelő egyszikű gyomok, magról kelő kétszikű gyomok 0,4-0,6 kg/ha
nk

P260, 

P280, 

P305+P351+P338, 

P308+P313, 

P391, 

P405, 

P501, 

SP1, 

SPe1, 

SPe2, 

SPe3

H319, 

H361d, 

H373, 

H410, 

EUH401

E: 

munkaruha, 

védőkesztyű, 

szem-/arcvédő

Gyűjtőcsomagolása(i): 

Meso Trio + Microbio

F: 

munkaruha, 

védőkesztyű, 

- szemüveg

Korábbi név: CALLISTO TURBO