Elő Ikt Per Dátum Státusz Típus
04.2 1950 1 2015 engedély
6300 971 1 2020 vissza
ID Növényvédőszer Slug
RUBRIC visszavonva)

125 g/l epoxikonazol

gombaölő szer, 

(SC)

2020.04.30.

Cheminova A/S (DK)

<Cheminova Mo. Kft. (HU)>

GHS07, 

GHS08

GHS09

vízekre kifejezetten veszélyes (5 m)

II.

2 év

0 nap

2000

méhekre (nem jelölésköteles)

általános eljárás(+)

nem jelölésköteles (G)


kultúra károsító dózis technológia É.V.I. légi HEBASZ HDMSZ TSZ AMSZ KVSZ
zab
gabonalisztharmat, helmintospóriumos betegségek, rozsdabetegségek, szeptóriás betegségek 0,8-1 l/ha
35
tritikálé 35
rozs 35
búza (őszi) 35
árpa (tavaszi, őszi) 35

P102 , 

P270, 

P280, 

P304+P340, 

P308+P313, 

P391, 

P501, 

SP1, 

SPe1, 

SPe3

H332, 

H351, 

H360Df, 

H400, 

H410, 

EUH401, 

EUH208

E: 

védőkesztyű

Gyűjtőcsomagolása(i): 

2-nódusz Pack

F: 

védőruha, 

- kesztyű

Forgalmazás: 2020.10.30-ig. Felhasználás: 2021.10.30-ig.